Tagged: featured

Голем град – Преспанско езеро

Документарен филм  Голем град – Преспанско езеро   Голем Град е прогласен за строг природен резерват заради специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. Островот е долг 750 m,...

Кнежински манастир Св. Ѓорѓи Кичевско

Кнежински манастир Св. Ѓорѓи  Кичевско Уште од зачетоците на христијанството, овде постоел храм, каде верниците, го славеле Бога. На негово место подоцна, се издигнал величествен манастир, Св Ѓоргија ограден со бедеми.

Св Никола с. Манастир Мариово

Св Никола село Манастир Мариово Кога љубовта ќе го опфати срцето на човекот,  тој целиот се предава на стремежот да му угоди на Бога. Целиот свој разум и целото свое битие го насочува кон...