eXploring Macedonia Blog

Говрлево

Говрлево

2006 Со Димко го посетивме Говрлево.. Овие години се почетоците на eXploring.mk со велосипед…

Процедурата за влез на Света Гора

Процедурата за влез на Света Гора и посета на манастирите, особено за оној што доаѓа првпат, може да изгледа комплицирана. Меѓутоа, денес таа е многу полесна и поедноставна отколку порано. За тоа сведочи и...