eXploring Macedonia Blog

Мариово ATV

Отидов со ATV-то во мариово на 3 дена… дома не кажав каде одам да не ме мислат….    

Галичица

Поладнето се упативме до врвот на Галичица… Местото од кое се гледатат и Охридското и Преспанското езеро….. Се кладевме кој ќе избои повеќе авиони на небото Томе изгуби.. И се кладевме дали се гледа...

Охрид 2011

Ова беше првиот ден од еден итересен викенд со Томе… Направивме неколку фотографдии во Охрид и заминавме за Галичица