eXploring Macedonia Blog

Облаците од рајот

Облаците од рајот… Се прашувам дали има облаци во рајот?… Незнам со сигурност ќе мора да чекам и ако Бог даде ќе видам… Но едно сум сигурен има облаци во предворјето на рајот, а...

Поречки Манастир

Поречкиот Манастир „Раѓање на Пресвета Богородица“ се наоѓа над селото Горни Манастирец, во близина на Македонски Брод, во областа, што се наоѓа по средниот тек на реката Треска. За време на турското владеење во...

Христос се роди!!!

 Божик — денот на христовото раѓање според христијанската традиција. Тоа е втор најголем празник во христијанството, по Велигден.    Црквите кои го користат Јулијанскиот календар, вклучувајќи ја и Македонската православна црква, го прославуваат Божик на...