Category: 4×4

Бегово поле

Голем успех е да се качи Бегово Поле* во Фебруари навистина е голем успех.. Но колку што е успех толку и разочарување и загрижувачко, бидејќи нешто се случува со природата. Нема снег! Нема студ!...

Кампување Треска

Кампувањето со беше вистинско уживање покрај реката Треска. Два дена не правеме ништо туку само ја гледавме реката како тече. Единствина акција беше сечењето на 15 кг лубеница… само тогаш се осети раздвиженост. Видео...