Monthly Archive: November 2016

Убавините на Преспа

Убавините на Преспа Преспа (истор. знач. „песочна преграда“ или „снежен навев“) — котлина и историско-географска област во регионот Македонија, сега разделена помеѓу Република Македонија, Грција и Албанија. Во географска смисла на зборот поимот Преспа...