Јакупица-Солунска Глава

Прекрасни фотографии од планинскиот масив Јакупица со врвот Солунка Глава 2540м. Несекојдневни фотографии од четири годишни времиња во период од четири години. Македонија е убава!!! Уживајте keep eXploring… by Stefan (Bitolcanec) Petrovski

 

 

You may also like...