Кнежински манастир Св. Ѓорѓи Кичевско

Кнежински манастир Св. Ѓорѓи  Кичевско

Уште од зачетоците на христијанството, овде постоел храм, каде верниците, го славеле Бога. На негово место подоцна, се издигнал величествен манастир, Св Ѓоргија ограден со бедеми.

You may also like...